ADZA RE YEI

ADZA RE YEI
(Lyrics and music by Kristian Bediiako)

Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Se esi engya mefri ha mako mako

Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Se esi engya mefri ha mako mako

Esi epe me monso mese mese mepewo me se mepewo
Ye bienu se ye bienu se yebetena abom yebetena abom
Enso esorea enyi obi shesheho shesheho

Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Se esi engya mefri ha mako mako

(Organ solo)

Esi epe me monso mese mese mepewo me se mepewo
Ye bienu se ye bienu se yebetena abom yebetena abom
Enso esorea enyi obi shesheho shesheho

Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Adza re yei, adza re yei mese menpew mese menpew
Se esi engya mefri ha mako mako
Se esi engya mefri ha mako mako
Se esi engya mefri ha mako